iAudit
iAudit

Članci

Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

Osobni automobili koji su služili za prijevoz članova uprave i zaposlenika donedavno su bili u vrlo nepovoljnom položaju s obzirom da poduzetnik nije mogao priznati nikakav pretporez prilikom njihove nabave. Od 01.01.2018. nastupaju promjene u oporezivanju osobnih automobila koje poduzetnici nabavljaju za potrebe poslovanja. Naime, ponovo se uvodi pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave osobnog automobila. Također, porezno priznati troškovi osobnih automobila će se smanjiti u odnosu na dosadašnje. Isto tako, daljnja prodaja osobnih automobila postaje oporeziva PDV-om.

PDV i odbitak pretporeza

Dozvoljeni odbitak pretporeza pri nabavi osobnog vozila do 1.3.2012. godine bio je u visini 70% PDV-a. Od 01.01.2018. dozvoljeni odbitak pretporeza iznosi 50% PDV-a. Valja napomenuti kako pravo na odbitak pretporeza imaju isključivo obveznici PDV-a. Isti princip se primjenjuje i na troškove povezane sa korištenjem osobnog vozila: goriva, održavanja, registracije i najma vozila (uključuje i operativni leasing). Pretporez će se po navedenom principu odbijati prilikom nabave automobila do 400.000,00 kn nabavne vrijednosti (uključen PDV).

Prodaja vozila i PDV

Početkom 2018. godine u većini će slučajeva prodaja osobnih automobila biti oslobođena PDV-a, sve dok poduzetnici prodaju osobne automobile nabavljene u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017. Za prodaju vozila koja su nabavljena nakon 01.01.2018. najčešće će prodaja biti oporeziva PDV-om uz stopu 25%. Iznimku čine poduzetnici  koji obavljaju djelatnosti oslobođene PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona, te prilikom nabave vozila nisu imali pravo na odbitak pretporeza.

Troškovi automobila i porez na dobit

Od 01.01.2018. godine porezno će priznati biti troškovi osobnih automobila u visini od 50%. To bi primjerice značilo da troškovi amortizacije, goriva, održavanja automobila, operativnog leasinga i najma, u ukupnom godišnjem iznosu od 100.000 kn umanjuju osnovicu poreza na dobit za 50.000 kn, dok se na preostalih 50.000 kn obračunava porez na dobit. No, ukoliko se obračunava plaća u naravi, tada su svi troškovi vezani uz konkretno vozilo u potpunosti su porezno priznati.

Plaća u naravi

Ukoliko djelatnik koristi vozilo i u privatne svrhe, tada se ta povlastica smatra plaćom u naravi i na nju se obračunavaju sva davanja na plaću. Ako je vozilo u vlasništvu društva ili obrta (uključuje financijski leasing), plaća u naravi izračunava se u visini 1% troška nabave vozila. Ukoliko je vozilo u operativnom leasingu, plaća u naravi iznosi 20% rate leasinga te pritom dodatne usluge leasing kuće ne ulaze u obračun. U ostalim situacijama, zaračunavaju se prijeđeni kilometri u privatne svrhe pomnoženi sa 2,00 kn po kilometru. Isto tako, od 01.01.2018. na dobiveni iznos plaće u naravi obračunava se PDV po stopi 25%, ukoliko je poduzetnik imao pravo koristiti pretporez prilikom nabave vozila.

Uvođenjem pretporeza, troškovi korištenja osobnih automobila kod poduzetnika, koji po prirodi posla imaju značajne troškove takve vrste, biti će smanjeni. Ukoliko djelatnici poduzeća koriste vozilo u slobodno vrijeme, tada obračun plaće u naravi može biti izdašan u poreznom smislu. Stoga, prije nabave treba razmotriti opcije u pogledu kupnje voznog parka, vijeka korištenja i načina rješavanja starih vozila.

Autor: David Host