iAudit
iAudit

Izjava o privatnosti

iAudit d.o.o. štiti privatnost posjetitelja i korisnika ove web stranice u najvećoj mogućoj mjeri te sukladno tome, podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja web stranice, koristi u dobroj namjeri te takve podatke ne distribuira niti prodaje trećoj strani.

iAudit d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice za bilo koje radnje posjetitelja i korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja objavljenog na web stranici te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja.