iAudit
iAudit

Reference

Industrije

Naše iskustvo u radu i pružanju profesionalnih usluga klijentima koji posluju u različitim sektorima djelatnosti omogućilo nam je specijalizaciju, odnosno razumjevanje specifičnosti i zahtjeva pojedinih gospodarskih sektora.