iAudit
iAudit

Usluge

Investiranje

Izrada investicijskih elaborata – strukturiranje investicija te izvora njihovog financiranja (dug / glavnica); studije isplativosti projekata (feasibility studije) – ocjene isplativosti investicija i testiranje modela (statička i dinamička analiza, analiza osjetljivosti); ocjene boniteta poduzeća; izrada poslovnih planova za potrebe banaka; podrška pri strukturiranju i optimizaciji izvora financiranja; podrška u realizaciji financiranja putem HBOR-a; uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim investitorima; pregovaranje u ime klijenta s investitorima.