iAudit
iAudit

Usluge

Kontroling i analiza

Nadgledanje razvoja i uvođenja računovodstvenih politika i procedura za poslovni model; izrada periodičnih izvještaja koji menadžmentu omogućavaju pregled ključnih financijskih pokazatelja, poput stanja novčanih sredstava, investicija, starosti potraživanja, starosti dugovanja, analize prodaje i sl.; izrada prilagođenih izvještaja i budžeta; usporedbe budžeta s ostvarenim rezultatima; usporedbe po odjelima ili lokacijama; izrada izvještaja za praćenje projekata; pomoć pri unaprjeđenju i optimizaciji poslovnih procesa.