iAudit
iAudit

Usluge

Transakcijske usluge

Financijski due diligence sa strane kupca i prodavatelja

Procjena financijskog stanja društva kao i mogućnost izrade simulacije budućeg poslovanja.

Osnovni ciljevi pružanja ovakvih usluga su smanjivanje kupoprodajne cijene pri stjecanju ili povećavanje cijene pri prodaji, optimizacija strukture financiranja transakcije/projekta te smanjivanje troškova financiranja, svođenje prezentirane EBITDA-e na stvarnu, normaliziranu razinu te određivanje realnog radnog kapitala i neto zaduženosti.