INTERNA REVIZIJA I INTERNA REVIZIJA IT SUSTAVA

Na različite načine možemo pomoći trgovačkim društvima u poboljšavanju kvalitete i učinkovitosti internih procesa, primarno savjetovanjem i pružanjem podrške u razvijanju metodologija interne revizije i upravljanja rizicima, uključujući procjene učinkovitosti kojom interna revizija funkcionira.

Osim toga, nudimo i uslugu organiziranja i provođenja interne revizije (potpuni outsourcing) uključujući i reviziju IT sustava u skladu s CobiT metodologijom i smjernicama HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom. Nastavno na internu reviziju IT sustava, našim smo klijentima u mogućnosti ponuditi i savjetovanje vezano uz razvoj i implementaciju općih IT kontrola.