NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga i izvještavanja u neprofitnim organizacijama proizlaze iz primarnog cilja neprofitnog sektora koji je, za razliku od profitno orijentiranih društva, usmjeren isključivo na neprofitno služenje lokalnim društvenim zajednicama i širem društvu. Zbog svoje sve značajnije važnosti koju ima u razvoju civilnog društva, ali i specifičnosti poslovanja, neprofitni sektor zahtjeva posebnu pažnju.

Klijentima iz neprofitnog sektora možemo pružiti širok spektar usluga savjetovanja te revizije zakonski propisanih i projektnih financijskih izvještaja.