free website builder

Usluge

REVIZIJA

Naša je revizija usmjerena prema potrebama klijenata odnosno potrebama:

Vlasnika – izdavanje nezavisnih mišljenja i izvještaja pripremljenih na hrvatskom i/ili engleskom jeziku u skladu s Hrvatskim i/ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji povećavaju kredibilitet financijskih informacija izdanih od strane društva.

Uprave – nadziranje i savjetovanje u financijskom izvještavanju, poreznim i poslovnim problemima od strane profesionalaca koji razumiju vaše poslovanje i industriju. Isto tako, mi dijelimo s vama naša iskustva o najboljoj praksi iz vaše grane industrije.

TRANSAKCIJSKE USLUGE

Financijski due diligence sa strane kupca i prodavatelja

Procjena financijskog stanja društva kao i mogućnost izrade simulacije budućeg poslovanja.

Osnovni ciljevi pružanja ovakvih usluga su smanjivanje kupoprodajne cijene pri stjecanju ili povećavanje cijene pri prodaji, optimizacija strukture financiranja transakcije/projekta te smanjivanje troškova financiranja, svođenje prezentirane EBITDA-e na stvarnu, normaliziranu razinu te određivanje realnog radnog kapitala i neto zaduženosti.

KONTROLING I ANALIZA

Nadgledanje razvoja i uvođenja računovodstvenih politika i procedura za poslovni model; izrada periodičnih izvještaja koji menadžmentu omogućavaju pregled ključnih financijskih pokazatelja, poput stanja novčanih sredstava, investicija, starosti potraživanja, starosti dugovanja, analize prodaje i sl.; izrada prilagođenih izvještaja i budžeta; usporedbe budžeta s ostvarenim rezultatima; usporedbe po odjelima ili lokacijama; izrada izvještaja za praćenje projekata; pomoć pri unaprjeđenju i optimizaciji poslovnih procesa. 

RAČUNOVODSTVENE USLUGE I SAVJETOVANJE

Savjetovanje o računovodstvenoj i zakonskoj primjeni MSFI-a/HSFI-a, izrada financijskih izvještaja u skladu s MSFI i HSFI, poboljšanje kvalitete sustava kroz dizajniranje, dokumentiranje i provjeru funkcioniranja računovodstvenih kontrola, izrade izvještaja po narudžbi poput internih izvješća za strane vlasnike, tzv. Group Reporting Package.

INTERNA REVIZIJA

Na različite načine možemo pomoći trgovačkim društvima u poboljšavanju kvalitete i učinkovitosti internih procesa, primarno savjetovanjem i pružanjem podrške u razvijanju metodologija interne revizije i upravljanja rizicima, uključujući procjene učinkovitosti kojom interna revizija funkcionira.

Osim toga, nudimo i uslugu organiziranja i provođenja interne revizije (potpuni outsourcing) uključujući i reviziju IT sustava u skladu s CobiT metodologijom i smjernicama HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

INVESTIRANJE

Izrada investicijskih elaborata – strukturiranje investicija te izvora njihovog financiranja (dug / glavnica); studije isplativosti projekata (feasibility studije) – ocjene isplativosti investicija i testiranje modela (statička i dinamička analiza, analiza osjetljivosti); ocjene boniteta poduzeća; izrada poslovnih planova za potrebe banaka; podrška pri strukturiranju i optimizaciji izvora financiranja; podrška u realizaciji financiranja putem HBOR-a; uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim investitorima; pregovaranje u ime klijenta s investitorima.

TRANSFERNE CIJENE

Transakcije unutar multinacionalnih tvrtki postaju sve važnije u poslovanju diljem svijeta. U porezne svrhe, cijene dogovorene između povezanih stranaka trebaju biti u skladu s definicijom principa tržišnih uvjeta, a te su cijene često podložne poreznim revizijama koje provode državna porezna tijela.

Klijentima možemo ponuditi:

analize i procjene rizika u svrhu određivanja cijena usluga i roba po tržišnim uvjetima;

prijedlog metoda transfernih cijena koje je moguće identificirati, uključujući i obrazloženje s opisom pregledanih podataka i postojećih metoda ako su primijenjene;

pripremu dokumentacije u obliku studija o transfernim cijenama, u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i OECD smjernicama o transfernim cijenama.