web creation software
  1. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2012. godinu molimo kliknite ovdje.
  2. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2013. godinu molimo kliknite ovdje.
  3. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2014. godinu molimo kliknite ovdje.
  4. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2015. godinu molimo kliknite ovdje.
  5. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2016. godinu molimo kliknite ovdje.
  6. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2017. godinu molimo kliknite ovdje.
  7. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2018. godinu molimo kliknite ovdje.
  8. Za preuzimanje Izvješća o transparentnosti za 2019. godinu molimo kliknite ovdje.
  9. Za preuzimanje Ažuriranog izvješća o transparentnosti za 2019. godinu molimo kliknite ovdje