FINANCIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE

Financijska stabilnost te razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrola ključni su elementi uspješnog poslovanja trgovačkih društava, ali i neprofitnih organizacija. S ciljem postizanja opisane stabilnosti i razvoja unutarnjih procesa klijentima možemo ponuditi podršku pri:

  • nadgledanju razvoja i uvođenja računovodstvenih politika i procedura za poslovni model,

  • izradi periodičnih izvještaja koji menadžmentu omogućavaju pregled ključnih financijskih pokazatelja, poput stanja novčanih sredstava, investicija, starosti potraživanja, starosti dugovanja, analize prodaje i slično,

  • izradi prilagođenih izvještaja i budžeta, usporedbi budžeta s ostvarenim rezultatima, usporedbi po odjelima ili lokacijama,

  • izradi izvještaja za praćenje projekata,

  • unaprijeđenju i optimizaciji poslovnih procesa te implementaciji integriranih poslovnih softvera.

Kod izrade financijskih i menadžment izvještaja koristimo i vlastito razvijenu web aplikaciju (Tickmark Reporting Tool) za pripremu samostalnih i konsolidiranih izvještaja iz bruto bilanci klijenata koji omogućava automatsko povezivanje i osvježavanje konta i iznosa iz bruto bilance s iznosima u pripremljenim financijskim izvještajima. Opisana automatizacija procesa izvještavanja, zbog smanjenja ručnog rada, rezultira značajnim uštedama u vremenu te točnijim informacijama u financijskim izvještajima.