RAČUNOVODSTVENE USLUGE I SAVJETOVANJE

U segmentu računovodstvenih usluga i savjetovanja klijentima možemo ponuditi kompletan opseg računovodstvenih usluga, koji između ostalog uključuje:

  • knjiženje ulaznih i izlaznih računa,

  • obračun plaća i putnih naloga,

  • vođenje glavne i pomoćnih knjiga,

  • izradu i predaju obveznih mjesečnih i godišnjih poreznih i financijskih izvještaja.

Osim navedenog pružamo usluge savjetovanja o računovodstvenoj i zakonskoj primjeni MSFI-a/HSFI-a, izrade (kompilacije) financijskih izvještaja u skladu s MSFI i HSFI, poboljšanja kvalitete sustava kroz dizajniranje, dokumentiranje i provjeru funkcioniranja računovodstvenih kontrola, izrade izvještaja po narudžbi poput internih izvješća za strane vlasnike, tzv. Group Reporting Packages.