TRANSFERNE CIJENE

U porezne svrhe, cijene dogovorene između povezanih strana trebaju biti u skladu s definicijom principa tržišnih uvjeta, a te su cijene često podložne poreznim revizijama koje provode državna porezna tijela. Našim klijentima možemo ponuditi:

  • analize i procjene rizika u svrhu određivanja cijena usluga i roba po tržišnim uvjetima,

  • prijedlog metoda transfernih cijena koje je moguće identificirati, uključujući i obrazloženje s opisom pregledanih podataka i postojećih metoda ako su primijenjene,

  • pripremu dokumentacije u obliku studija o transfernim cijenama, u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i OECD smjernicama o transfernim cijenama.