TRANSAKCIJSKE USLUGE

Organizacijama koje razmišljaju o širenju poslovanja putem akvizicija, odnosno o prodaji poslovnih dijelova ili poslovnih cjelina, možemo pomoći pružajući specifičnu podršku u procesu sklapanja aranžmana.

U tom kontekstu svojim klijentima možemo ponuditi sveobuhvatnu podršku u procesu kupnje ili prodaje poslovanja uključujući financijski due diligence sa strane kupca i prodavatelja, procjenu financijskog stanja društva kao i izradu simulacije budućeg poslovanja, procjenu vrijednosti poslovanja te podršku pri integraciji nakon sklopljenih aranžmana.

Osnovni ciljevi pružanja spomenutih usluga su smanjivanje kupoprodajne cijene pri stjecanju ili povećavanje cijene pri prodaji, optimizacija strukture financiranja transakcije te smanjivanje troškova financiranja, svođenje prezentirane EBITDA-e na stvarnu, normaliziranu razinu te određivanje realnog radnog kapitala i neto zaduženosti.