REVIZIJA

Naša je revizija usmjerena prema potrebama klijenata odnosno potrebama:

Vlasnika – izdavanje nezavisnih mišljenja i izvještaja pripremljenih na hrvatskom i/ili engleskom jeziku u skladu s Hrvatskim i/ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji povećavaju kredibilitet financijskih informacija izdanih od strane društva.

Uprave – nadziranje i savjetovanje u financijskom izvještavanju, poreznim i poslovnim problemima od strane profesionalaca koji razumiju vaše poslovanje i industriju. Isto tako, mi dijelimo s vama naša iskustva o najboljoj praksi iz vaše grane industrije.

Naša se metodologija, koju koristimo kod obavljanja revizija, temelji na razumijevanju rizika poslovanja s kojima se suočavaju naši klijenti te je usmjerena na utvrđivanje adekvatnih odgovora na prisutne rizike. Metodologija je usklađena s Međunarodnim revizijskim standardima te ju kontinuirano osvježavamo s najnovijim promjenama u relevantnim standardima. U svom svakodnevnom radu koristimo vlastito razvijeni, specijalizirani alat za upravljanje revizijskim postupcima (Tickmark Audit Software) koji omogućuje mrežni, višekorisnički rad na revizijskim projektima bez obzira na lokaciju članova tima.

Gospodarskim subjektima, ali i neprofitnim organizacijama koje imaju potrebu za revizijom možemo ponuditi revizijske usluge koje uključuju:

  • Revizija financijskih izvještaja utvrđena statutarnim ili zakonskim propisima,

  • Revizija financijskih izvještaja na zahtjev,

  • Revizija prema posebnim propisima,

  • Uvid u financijske izvještaje,

  • Dogovoreni revizorski postupci vezani uz verifikaciju troškova generiranih u projektima financiranih iz EU fondova ili drugih izvora,

  • Ostali dogovoreni revizorski postupci.