UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

Klijentima koji ulaze u proces investiranja u novu opremu, poslovne objekte i ostalu imovinu koja im je nužna za razvoj poslovanja možemo ponuditi usluge podrške pri:

  • izradi investicijskih elaborata, odnosno strukturiranja investicija te izvora njihovog financiranja (dug / glavnica),

  • izradi studija isplativosti projekata (feasibility studije) odnosno ocjeni isplativosti investicija i testiranja modela (statička i dinamička analiza, analiza osjetljivosti),

  • ocijeni boniteta društva, izradi poslovnih planova za potrebe banaka,

  • strukturiranju i optimizaciji izvora financiranja

  • realizaciji financiranja putem HBOR-a i komercijalnih banaka u Hrvatskoj,

  • uspostavljanju inicijalnog kontakta s potencijalnim investitorima i pregovaranju s investitorima.