iAudit
iAudit

Reference

Sektor široke potrošnje

Globalna kretanja koja su u nazada nekoliko godina snažno promijenila svjetsko gospodarstvo i navike potrošača u najvećoj su se mjeri utjecala na položaj i način poslovanja društava iz sektora široke potrošnje.

Kako bi se održala na sve zahtjevnijem tršištu, prilagodba novim potrošačkim navikama kupaca jedna je od najbitnijih odrednica poslovanja društava iz ovog sektora koja su primorana kontinuirano ulagati u razvoj i unaprijeđenje svojih procesa.

Naše iskustvo u radu s klijentim iz sektora široke potrošnje omogućilo nam je razumjevanje izazova i specifičnih potreba s kojima se ova društva suočavaju te iz tog razloga svojim klijentima možemo pružiti adekvatnu podršku i savjete neophodne za što bržu prilagodbi novim trendovima.