Pravni Uvjeti

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj regulirani su niže navedenim uvjetima i odredbama. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja društva iAudit d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Društvo iAudit d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice. Informacije su navedene pod pretpostavkom da njihovi autori i izdavači prilikom potrebe izrade ove stranice nisu angažirani na pružanju pravnih, računovodstvenih, poreznih ili nekih drugih stručnih savjeta ili usluga. Kao takve, te se informacije ne mogu koristiti kao zamjena za stručne savjete. Informacije dostupne na ovim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te su korisnici stranica suglasni da neće društvo iAudit d.o.o. smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo iAudit d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Podaci i informacije objavljene na ovoj internet stranici se mogu u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti.

Sve informacije i materijali koje korisnici pošalju elektroničkom poštom, kroz forme ili koje su rezultat posjete stranicama, su povjerljive. iAudit d.o.o. će te informacije koristiti isključivo u skladu s Izjavom o privatnosti.

iAudit d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Važećim pravnim uvjetima smatraju se oni podaci koji su trenutno izloženi na web stranici www.iaudit.hr.